Wij mogen u weer behandelen in onze praktijk mits u klachtenvrij bent.

Wel hebben wij extra maatregelen getroffen om de behanding voor u, uw medemens en onze medewerkers veilig te houden. Lees voordat u een afspraak maakt de onderstaande maatregelen zorgvuldig door.

 • U of een van uw gezinsleden of huisgenoten corona heeft;
 • U in thuisisolatie bent;
 • U korter dan twee weken geleden van corona genezen bent.

Of als:

 • U of een van uw gezinsleden of huisgenoten symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (hoger dan 38°) heeft;
 • U korter dan 14 dagen geleden, in een corona risicogebied bent geweest.

Of als:

 • U chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen heeft;
 • U een chronische hartaandoening heeft;
 • U diabetes mellitus heeft;
 • U een ernstige nieraandoening heeft die leidt tot dialyse of niertransplantatie;
 • U een verminderde weerstand heeft tegen infecties:
  1. door medicatie voor auto-immuun-ziekten;
  2. door hartaandoeningen;
  3. na orgaantransplantatie;
  4. bij hematologische aandoeningen;
  5. bij geen of een slecht werkende milt;
  6. bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;
  7. bij chemotherapie en/of bestraling in geval van kanker;
  8. bij een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal kleiner dan 200/mm3.

Buiten aangescherpte hygiënische maatregelen zullen wij aanvullende maatregelen treffen waaronder:

 • Wij behandelen alleen op afspraak. Zo voorkomen we dat er teveel mensen tegelijk in de praktijk zijn.
 • Wij zorgen voor voldoende tijd tussen de afspraken.
 • Wij laten slechts twee mensen tegelijk in de wachtkamer.
 • U komt alleen; wordt u gebracht, laat dan de ander buiten wachten.
 • U wast bij binnenkomst uw handen of reinigt deze met een ontsmettingsmiddel.
 • U geeft geen hand en houdt tenminste 1,5 meter afstand.

Wij volgen hiermee de leidraad die de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici heeft opgesteld. Deze leidraad is afgestemd met het RIVM, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Onze openingstijden

ma. t/m do. 8:30 - 17:00
vr. 8:30 - 15:00

Toilletten niet beschikbaar: 
Houd er rekening mee dat de toilleten voor bezoekers helaas niet beschikbaar zijn. Dit wegens strenge hygiënische maatregelen.

Heeft u géén van de omschreven klachten en houdt u zich aan de extra maatregelen, dan heten wij u weer van harte welkom in onze praktijk.

Voor meer info bel gerust naar:
079-36 10 300

Logo-s_ONT_02

Nela Ramirez is gecertificeerd tandprotheticus en aangesloten bij het ONT, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.

Nela Ramirez is gecertificeerd tandprotheticus en aangesloten bij het ONT, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.