Verklaring Medical Device Regulations (MDR)

Al meer dan 10 jaar zorgen wij voor een terugkerende glimlach

Al meer dan 10 jaar zorgen wij voor een terugkerende glimlach

Al meer dan 10 jaar zorgen wij voor een terugkerende glimlach

Tandprothetische Praktijk Nela Ramirez te Zoetermeer gevestigd aan de paletsingel 112, Verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van hulpmiddel onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR: 

  • Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten 
  •  Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben 

Voor meer informatie
Klik hier 

Logo-s_ONT_02

Nela Ramirez is gecertificeerd tandprotheticus en aangesloten bij het ONT, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.

Nela Ramirez is gecertificeerd tandprotheticus en aangesloten bij het ONT, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.