Onderhoud en garantie

Onderhoud en garantie

Onderhoud en garantie

Onderhoud en garantie

Garantie en nazorg

Garantie en nazorg

Garantie en nazorg

Garantie en nazorg

Garantie en nazorg

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd met als doel een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft een jaar garantie op duurzaamheid.

*Waarschuwing! Vijl of slijp zelf nooit uw kunstgebit!
Als u daardoor de pasvorm verandert, heeft u uiteraard geen aanspraak meer op garantie. “Breuk (van de tanden of de prothese) door het laten vallen van de prothese valt niet onder de garantie”.

Op alle leveringen zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) van toepassing.

Download PDF

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd met als doel een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft een jaar garantie op duurzaamheid.

*Waarschuwing! Vijl of slijp zelf nooit uw kunstgebit!
Als u daardoor de pasvorm verandert, heeft u uiteraard geen aanspraak meer op garantie. “Breuk (van de tanden of de prothese) door het laten vallen van de prothese valt niet onder de garantie”.

Op alle leveringen zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) van toepassing.

Download PDF

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd met als doel een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft een jaar garantie op duurzaamheid.

*Waarschuwing! Vijl of slijp zelf nooit uw kunstgebit!
Als u daardoor de pasvorm verandert, heeft u uiteraard geen aanspraak meer op garantie. “Breuk (van de tanden of de prothese) door het laten vallen van de prothese valt niet onder de garantie”.

Op alle leveringen zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) van toepassing.

Download PDF

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd met als doel een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft een jaar garantie op duurzaamheid.

*Waarschuwing! Vijl of slijp zelf nooit uw kunstgebit!
Als u daardoor de pasvorm verandert, heeft u uiteraard geen aanspraak meer op garantie. “Breuk (van de tanden of de prothese) door het laten vallen van de prothese valt niet onder de garantie”.

Op alle leveringen zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) van toepassing.

Download PDF

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd met als doel een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft een jaar garantie op duurzaamheid.

*Waarschuwing! Vijl of slijp zelf nooit uw kunstgebit!
Als u daardoor de pasvorm verandert, heeft u uiteraard geen aanspraak meer op garantie. “Breuk (van de tanden of de prothese) door het laten vallen van de prothese valt niet onder de garantie”.

Op alle leveringen zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) van toepassing.

Download PDF

Reclames of klachten

Reclames of klachten

Reclames of klachten

Reclames of klachten

Reclames of klachten

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn, maakt dat dan tijdig aan ons kenbaar. Het is ons streven om van elke patiënt een tevreden patiënt te maken.

Heeft u ondanks onze zorg toch klachten over de geleverde prothese of de behandeling, dan vragen wij u deze reclame of klacht binnen 3 weken schriftelijk in te dienen. Wij zullen onze uiterste zorg betrachten deze reclame of klacht naar tevredenheid op te lossen.

Voor klachten welke niet naar tevredenheid oplosbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om bij de ONT een klacht in te dienen, welke dan door de ONT patiëntenbelangencommissie in behandeling wordt genomen.

Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT).
Secretariaat: telefoon (030) 689 89 07, of info@ont.nl.

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn, maakt dat dan tijdig aan ons kenbaar. Het is ons streven om van elke patiënt een tevreden patiënt te maken.

Heeft u ondanks onze zorg toch klachten over de geleverde prothese of de behandeling, dan vragen wij u deze reclame of klacht binnen 3 weken schriftelijk in te dienen. Wij zullen onze uiterste zorg betrachten deze reclame of klacht naar tevredenheid op te lossen.

Voor klachten welke niet naar tevredenheid oplosbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om bij de ONT een klacht in te dienen, welke dan door de ONT patiëntenbelangencommissie in behandeling wordt genomen.

Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT).
Secretariaat: telefoon (030) 689 89 07, of info@ont.nl.

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn, maakt dat dan tijdig aan ons kenbaar. Het is ons streven om van elke patiënt een tevreden patiënt te maken.

Heeft u ondanks onze zorg toch klachten over de geleverde prothese of de behandeling, dan vragen wij u deze reclame of klacht binnen 3 weken schriftelijk in te dienen. Wij zullen onze uiterste zorg betrachten deze reclame of klacht naar tevredenheid op te lossen.

Voor klachten welke niet naar tevredenheid oplosbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om bij de ONT een klacht in te dienen, welke dan door de ONT patiëntenbelangencommissie in behandeling wordt genomen.

Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT).
Secretariaat: telefoon (030) 689 89 07, of info@ont.nl.

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn, maakt dat dan tijdig aan ons kenbaar. Het is ons streven om van elke patiënt een tevreden patiënt te maken.

Heeft u ondanks onze zorg toch klachten over de geleverde prothese of de behandeling, dan vragen wij u deze reclame of klacht binnen 3 weken schriftelijk in te dienen. Wij zullen onze uiterste zorg betrachten deze reclame of klacht naar tevredenheid op te lossen.

Voor klachten welke niet naar tevredenheid oplosbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om bij de ONT een klacht in te dienen, welke dan door de ONT patiëntenbelangencommissie in behandeling wordt genomen.

Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT).
Secretariaat: telefoon (030) 689 89 07, of info@ont.nl.

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn, maakt dat dan tijdig aan ons kenbaar. Het is ons streven om van elke patiënt een tevreden patiënt te maken.

Heeft u ondanks onze zorg toch klachten over de geleverde prothese of de behandeling, dan vragen wij u deze reclame of klacht binnen 3 weken schriftelijk in te dienen. Wij zullen onze uiterste zorg betrachten deze reclame of klacht naar tevredenheid op te lossen.

Voor klachten welke niet naar tevredenheid oplosbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om bij de ONT een klacht in te dienen, welke dan door de ONT patiëntenbelangencommissie in behandeling wordt genomen.

Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT).
Secretariaat: telefoon (030) 689 89 07, of info@ont.nl.

Ecosym draagtas

Ecosym draagtas

Ecosym draagtas

Ecosym draagtas

Ecosym draagtas

NR-Tandprothetiek heeft aan de vervaardiging van uw nieuwe gebitsprothese veel zorg en aandacht besteed. U kunt de levensduur van uw gebitsprothese verlengen door deze op de juiste manier te onderhouden.

NR-Tandprothetiek geeft u daarom bij aflevering van de nieuwe gebitsprothese een Ecosym draagtas cadeau.

Dentalmind Tandprothetiek heeft aan de vervaardiging van uw nieuwe gebitsprothese veel zorg en aandacht besteed. U kunt de levensduur van uw gebitsprothese verlengen door deze op de juiste manier te onderhouden.

Dentalmind Tandprothetiek heeft aan de vervaardiging van uw nieuwe gebitsprothese veel zorg en aandacht besteed. U kunt de levensduur van uw gebitsprothese verlengen door deze op de juiste manier te onderhouden.

Dentalmind Tandprothetiek heeft aan de vervaardiging van uw nieuwe gebitsprothese veel zorg en aandacht besteed. U kunt de levensduur van uw gebitsprothese verlengen door deze op de juiste manier te onderhouden.

Dentalmind Tandprothetiek heeft aan de vervaardiging van uw nieuwe gebitsprothese veel zorg en aandacht besteed. U kunt de levensduur van uw gebitsprothese verlengen door deze op de juiste manier te onderhouden.

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars
een overeenkomst

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars
een overeenkomst

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars
een overeenkomst

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars
een overeenkomst

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars
een overeenkomst

Enkelen daarvan zijn:

Enkelen daarvan zijn:

Achmea
ZilverenKruis
DSW
CZ
FBTO
Menzis
VGZ
CareSQ
Logo-s_ONT_02

Nela Ramirez is gecertificeerd tandprotheticus en aangesloten bij het ONT, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.

Nela Ramirez is gecertificeerd tandprotheticus en aangesloten bij het ONT, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.