Privacy vinden wij belangrijk. Maar omdat wij jou als bezoeker van onze website graag een optimale ervaring willen geven hebben wij wat gegevens nodig om te blijven verbeteren. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken, hoe wij ze opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website (nr-tandprothetiek.nl) en alle subdomeinen die daarbij toebehoren en onze diensten. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Al meer dan 10 jaar zorgen wij voor een terugkerende glimlach

Al meer dan 10 jaar zorgen wij voor een terugkerende glimlach

Al meer dan 10 jaar zorgen wij voor een terugkerende glimlach

1. Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

 

2. Persoonsgegevens
Om onze Website en Dienst aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

 

3. Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt en hoe lang, gebruik maakt van onze Dienst of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

4. Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Website en Dienst hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

- Je naam
- Je e-mailadres
- Je IP-adres

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:
- De naam van de browser die je gebruikt
- Het besturingssysteem dat je gebruikt
- De service provider waarmee jij internettoegang hebt
 

5. Nieuwsbrief
NR-tandprothetiek biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van ontwikkelingen binnen en rondom onze Dienst. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

 

6. Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

- Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
- Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
- Beveiliging van de gegevens conform de ISO 27001 norm
- Beveiliging van de gegevens conform de ISO 27002 norm
- De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
- Geheimhoudingsverklaringen van werknemers - Back-ups van de gegevens
 

7. Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We zullen jouw gegevens nooit langer dan 5 jaar bewaren.

 

8. Doorgifte
Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

 

9. Links
Op onze Website en Sociale kanalen kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

 

10. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. In het geval dat je cookies uitschakeld worden er geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt.

Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

 

11. Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

12. Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
- Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
- Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
- Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
- Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
- Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.
- Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

13. Contact
info@nr-tandprothetiek.nl
079-36 10 300

 

Logo-s_ONT_02

Nela Ramirez is gecertificeerd tandprotheticus en aangesloten bij het ONT, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.

Nela Ramirez is gecertificeerd tandprotheticus en aangesloten bij het ONT, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.